Güzel ülkemiz için yazıyoruz - 30 YIL SONRA ACARKENT İÇİN ŞOK KARAR ! Şeffaf Gazete
http://www.seffafgazete.com/haberler/diger-haberler-2/35466/30-yil-sonra-acarkent-icin-sok-karar-

 

30 YIL SONRA ACARKENT İÇİN ŞOK KARAR !
30 YIL SONRA ACARKENT İÇİN ŞOK KARAR !
Beykoz’da orman alanının neredeyse tamamını yutarak ünlü inşaatçı İsmet Acar tarafından inşa edilen Acarkent olarak anılan dev sitedeki villalara ait yapı ruhsatları için iptal kararı geldi.
10 Nisan 2020, 13:05
 
İstanbul'un en yeşil en güzel bölgelerinden olan Beykoz'da, yıllar önce inşaat yapmak için yaşanan ağaç katliamının ardından bölgede yüksek duvarlı ve havuzlu villalardan oluşan Acarkent sitesi inşa edilmişdi.
 
image
 
30 YIL SONRA GELEN KARAR ACARKENT'TE ŞOK ETKİSİ YAPTI
Bölgeyi adeta talan edebir yolunu bulup Acarkent büyümeye devam etmişti.
 
30 yılı aşkın süreden sonra Acarkent davasında karar çıktı.İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Acarkent'teki villaların yapı ruhsatlarını iptal etti.
 
Karar, site sakinlerinde şaşkınlık ve şok etkisi yarattı şimdi ne olacak dedirtirken bir gurup ise yine yolumuza devam ederiz rahatlığında.
 
image
 
Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi
 
Beykoz’da Acarkent villalarıyla ilgili 30 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Çavuşbaşı Köyü’nde 1987 yılında A tipi 117 adet, B tipi 835 adet ve C tipi 500 adet villa ile diğer sosyal ve ticari tesisler için Saip Molla özel ormanında 137 bin 531 metrekarelik bir inşaat izni verilmişti. Bununla ilgili imar planı değişikleri ve yapı ruhsatları onayları da hızlıca onaylanmıştı. 
 
image
 
RUHSATLAR YENİLENDİKÇE İNŞAAT ORMANI YUTTU
1993 yılında yapıların tamamlanmaması üzerine yeni bir ruhsat düzenlendi ve ruhsatta sosyal tesisler için ayrılan 60 bin 968 metrekare ile söz konusu inşaat alanı 188 bin 479 metrekareye çıktı. Aynı yıl İBB tarafından Orman Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine rağmen 5 yıllık periyotlar halinde yenileme ruhsatı adı altında yeni ruhsatlar düzenlendi. Geçen sürede inşaat orman alanının tamamını yok etti. Villalar bitti satışları yapıldı. 
 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi anılan yapı ruhsatlarının iptaliyle ilgili yargı yoluna başvurdu. 
 
image
 
İSMET ACAR 2 MİLYON METREKARELİK ORMAN ALANINA İNŞAAT YAPTI
 
Medyada görünen birçok popüler isimin akın ettiği Acarkent hala Türkiye'nin zengin isimlerinin yerleştiği site olarak bilinir İsmet Acar ve  Acarkent'i inşaa eden şirketlerine  karşı Mimarlar Odası, ilk günden itibaren büyük bir hukuk mücadelesi başlatmiştı.
 
Yapı ruhsatlarıyla ilgili davada İstanbul 4. İdare Mahkemesi villaların Saip Molla özel ormanını tahrip ederek yuttuğuna dikkat çekti:
 
“Bakılan davada orman alanının yalnızca yüzde 6’lık kısmının planlamaya konu edilerek bu sınır içerisinde yapılması, kalan yüzde 94’lük kısmının orman vasfının aynen korunması gerekirken dava konusu işlemler esas alınarak yasanın açık ve emredici hükümlerine muhalif şekilde taşınmazın orman toprağı olma niteliği gözardı edilerek 2 milyon 292 bin 187 metrekarelik olan uyuşmazlık konusu parselin tamamını kapsar şekilde yaygın inşaat yapıldığı, bu suretle orman örtüsünün tamamının tahrip edilmesine sebebiyet verildiği gibi 1986 tarihli  ön izinde öngörülen yapılardan tamamen farklı olarak orman toprağı ile bağdaşması mümkün olmayan, olağan planlama alanlarında dahi istisnai olarak öngörülen 30 katın üzerinde ticari yapıların içerisinde yer aldığı yüksek yoğunluklu kütlelerin inşaa edildiği anlaşılmakla dava konusu edilen inşaat ruhsatlarının 1982 anayasasının orman kanununa aykırı olarak tanzim edildiği sonucuna varılmıştır.”
 
Mahkeme açıkladığı gerekçelerle yapı ruhsatlarını iptal etti.   
 
30 YILI AŞKIN SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ MÜCADELEYİ KAZANDIK
 
image
 
Kararı değerlendiren TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen şunları söyledi:
 
“Beykoz ilçesi, Saip Molla özel Orman alanının yapılaşmaya açılması, 5 Haziran 1986'da Orman Kanunu'na eklenen  'özel ormanlarda yatay alanın yüzde 6'sını geçmemek kaydıyla inşaat yapılabilir' hüküme dayanılarak başlamıştı. Dönemin İBB Başkanı Bedrettin Dalan döneminde 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve mimari avan projelerin onaylanması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından inşaat için izin verilmesi ve sonrasında da Beykoz Belediyesi tarafından 1988 yılında yapı ruhsatı verilmesiyle başlayan süreç, 2 milyon 291 bin 280 m2 orman alanının talan edilmesine yol açmıştır.
 
Mimarlar Odası olarak; orman alalarını yok eden bu projeye 30 yılı aşkın bir süredir karşı sürdürdüğümüz  mücadeleyi kazandık.
 
Son derece önemli bir durum bu. Keyfi uygulamalar, mega projeler,siyasi kayırmalar vb. yöntemlerle doğal kaynaklarımızın hızla tüketildiği günümüz koşullarında, kentleşme politikalarının halk sağlığı üzerindeki etkilerinin inkar edilemez bir gerçeklik olduğu ortadadır. Mahkeme kararının gereği yerine getirilmeli, orman alanını yok eden bu yapılar hakkında yerel yönetimler gerekli adımları atmalıdır.” 
 
image
 
Başta ormanlarımız ve su kaynaklarımız olmak üzere tüm doğal varlıklarımızın korunmasının ne denli önemli olduğunun her zamankinden daha fazla fark edildiği pandemi koşullarında, İstanbul’un en önemli orman alanlarından birisinin katledilmesi ve su havzalarımızın yapılaşmaya açılmasına ilişkin anılan işlemin iptalini kamuoyuna saygı ile duyururuz,denildi.
 
Şeffaf Gazete.com