Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
“KIRSAL MAHALLE” DÜZENLEMESİ YASAL OLDU
“KIRSAL MAHALLE” DÜZENLEMESİ YASAL OLDU
TBMM’de Büyükşehir yasasına düzenleme getirildi. Orman köyleri ve kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde su fiyatı dahil çok önemli indirimler ve vergi muafiyetleri yer alıyor.
27 Aralık 2020, 13:29
 
 
Bazı yerleşim yerleri yeni düzenlemeye kavuştu.Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar düzenlenerek yasal hale getirildi.Yapılan düzenlemeyle, orman köyleri ve kırsal alanlardaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız için su fiyatı dahil olmak üzere birçok konuda önemli indirimler ve vergi muafiyetleri söz konusu olacak.image
 
Kanun teklifi ile büyükşehir statüsünde bulunan mahallelerin sosyo-ekonomik durumu şehir merkezine uzaklığı,belediye hizmetlerine erişebilirliği ,mevcut yapılaşma durumu esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucu  “KIRSAL MAHALLEstatüsü verilmesi sağlandı.
 
image
 
Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esas alındı.
 
Esas olan belirleme mahalle düzeyinde olmakla birlikte, yüz ölçümü 10 bin metrekarenin altına inmemek şartıyla bir mahalle içinde “KIRSAL YERLEŞİK ALAN” da tespit edilebilecek.
 
SÜREÇ VE YÖNTEM NASIL İŞLEYECEK?
 
Mahalleler ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile dönüşecek.
 
Aynı usulle karar geri alınabilecek.Büyükşehir belediyesi teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilecek veya reddedebilecek.
 
image
 
AVANTAJLARI VE MUAFİYETLERİ NELER OLACAK?
 
Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile  mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken ''EMLAK VERGİSİNDEN MUAFTIR'' Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır.
 
Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı alınmaz. ve imarla ilgili harçlar alınmaz; * Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır.
 
image
 
* Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.
 
* 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.
 
* 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.
 
* Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmidokunzuncu fıkraları uygulanmaz.”
 
* Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bu muafiyetten yararlanamayacaklardır.
 
* Kanunlar ile orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan bu maddeye aykırı olmayanlar devam edecek.
 
* Teklif ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa ek madde eklendi.image
 
KIRSAL MAHALLE NEDİR? 
 
Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle denir.

 


DİĞER HABERLER

YAZARLAR

Engin Ertem Engin Ertem
 YATIRIMDA YENİ TREND KIRSAL ARAZİLER
KONUK KOLTUĞU KONUK KOLTUĞU
 HOCAMIZA MAŞALLAH - Emin Çölaşan
Av. Remzi Kazmaz Av. Remzi Kazmaz
 BODRUM KÜLLİYE DEĞİL HASTANE BEKLİYOR
Mutlu Demirdelen Mutlu Demirdelen
 GRİP AŞISI KRİZİ ACİL ÇÖZÜLMELİ
Süleyman Yıldız Süleyman  Yıldız
 AKLIM BOSNA'DA KALDI
Cansu Aksoy Cansu Aksoy
 FARKLILIKLARI İLE GÜNEY KORE

SİTE ANKET

''YILIN TARAFTARI '' HANGİ TAKIMIN TARAFTARIDIR OYUN KİME?EN ÇOK OKUNANLAR