Güzel ülkemiz için yazıyoruz - AKBELEN’DE SUÇ İŞLENİYOR! Şeffaf Gazete
http://seffafgazete.com/yazarlar/Av-Remzi-Kazmaz/40508/akbelende-suc-isleniyor

 

Av. Remzi Kazmaz

Av. Remzi Kazmaz
AKBELEN’DE SUÇ İŞLENİYOR!
29 Temmuz 2023, 08:26
 
 
 Anayasa 169/3 md. ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ya da eyleme müdahale edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz. Ormanı yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.
  AY. 56. Md. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir.
  AY. 23. Md. Herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir. 
  AY. 10. Md. Herkes kanun önünde eşittir.
  İYUK 27.MD. Yürütmenin durdurulması; telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırı olması şartlarından birlikte gerçekleşmesi halinde verilir.
  CMK 91.Md. Yakalanan kişi, Cumhuriyet savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. 
 
  İnsan hakları ve çevre hakları konusundaki davada 2 yıldan bu yana birçok hukuka aykırı işlem ve eylemlere tanık olduk. Henüz dava devam ederken şirketin Akbelen Ormanları’nı kesmeye başlaması ileride ileride telafisi imkansız zararlar getireceğinden yapılan bu işlem ve eylemlerin AY ve yasalardaki karşılığı suç işlemektir.
image
 
Biz çok iyi biliyoruz ki; bütün bu olumsuzluklara hukuksuzluğa rağmen Türkiye bir hukuk devletidir ve Akbelen’de hukuk geç de olsa hukuki ve vicdani kararını verecektir. Bölge idare mahkemelerinde ve danıştayda bu dava kazanılacak. Ama bugünlerde başta Bakanlık Yetkilileri, şirket ve kolluk kuvvetlerinin Akbelen’deki uygulamaları hukuki değildir. Bu yapılanlar ve sorumluları hukuk ve adalet önünde hesap vermelidir.
 
image
 
Remzi Kazmaz